Pomorski Inżynier

Już w marcu najnowszy numer kwartalnika Pomorski Inżynier

Nr 1/2023 (38)

I kwartał 2023

W numerze:

 • „Przygotowany przez nas projekt jest bardzo dojrzały” (str. 3 – 5) wywiad z Maciejem Krzesińskim Dyrektorem ds. Handlowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia SA
 • „Żywy Pomnik II Rzeczypospolitej” (str. 6 – 9) wywiad z dr arch. Anną Orchowską-Smolińską, konserwatorką zabytków i adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • „Przebudowa Długiego Pobrzeża w Gdańsk” (str. 10 -11) wywiad z Katarzyną Jaskułą Zastępcą Dyrektora ds. projektów liniowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
 • „Bez koparek i łopat” (str. 12) wywiad przeprowadzony z Piotrem Korczakiem Prezesem Gdańskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • „Energia a rozwój gospodarki” (str. 13 – 15) wywiad z prof. dr hab. inż. Waldemarem Kamratem, specjalistą ds. energetyki kompleksowej.
 • „Edukacja a betonoza” (str. 16 – 17) wywiad z prof. dr hab. inż. Romanem Cieślińskim Kierownikiem Zakładu Hydrologicznego Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • „Duma Królewskiego Gdańska” (str. 18 – 21) wywiad z Grzegorzem Sulikowskim, byłym Miejskim Konserwatorem Zabytków.
 • „Torpedownia” (str. 22 – 23) wywiad z Arkadiuszem Woźniakowskim właścicielem firmy Casamata, który specjalizuje się w fortyfikacjach XX i XXI wieku i który odsłania tajemnice tej jedynej w Polsce budowli, powstałej w czasie II wojny światowej, na terenach okupowanej Polski
 • „Błąd inżyniera – kto może zgłaszać roszczenia?” (str. 24) komentarz Marii Tomaszewskiej-Pestki z Agencji Wyłącznej Ergo Hestii.
 • „Nowe Prawo Budowlane, cz. 11” (str. 25) komentarz Krzysztofa Użarowskiego wieloletniego wykładowcy szkoleń organizowanych przez Pomorską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.
 • „Kompetencje Konserwatora Zabytków w związku z prowadzeniem robot budowlanych przy zabytku” (str. 26) komentarz mecenasa Piotra Zielińskiego.
 • Zapowiedź – „Nowych wytycznych projektowania infrastruktury transportu tramwajowego” (str. 27). Jest to zapowiedź ukazania się „Nowych Wytycznych”, które zastąpią dotychczasowe przestarzałe i nieprzystające do współczesnych oczekiwań „Wytyczne projektowania , budowy i utrzymania torów tramwajowych” z 1983 roku.
 • Komunikat – w sprawie „Karty MULTISPORTU dla członków POIIB” (str. 27)
 • „Wyspa Estyjska w kształcie elipsy” (str. 28) wywiad z Barbarą Olczyk, zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Pomorski Inżynier

Nr 3/2022 (36)

III kwartał 2022

Pomorski Inżynier

Nr 4/2022 (37)

IV kwartał 2022

Numery archiwalne

W tym miejscu już wkrótce znajdziesz numery archiwalne kwartalnika “Pomorski Inżynier”

Skip to content