Regulamin usługi Newsletter

Regulamin

Warunkiem zapisu na szkolenia i Newsletter jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniem się z Regulaminem.

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą 80-369 Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 4/155.

Celem przetwarzania jest umożliwienie wysyłania Newslettera o działaniu POIIB oraz informacji o bezpłatnych szkoleniach.

Administrator nie udostępnia danych osobowych osób, które korzystają z informacji przesyłanych na adres mailowy, żadnym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby. Danych osobowych nie przekazuje się do krajów trzecich.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z brakiem możliwości kontynuowania działań, której podstawą jest udzielenie zgody. Wycofanie się ze zgody następuje poprzez wypisanie się z listy wskazane w otrzymanym mailu.
  • bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, odwołania do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu mailowego przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą 80-369 Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 4/155 w celu umożliwienia wysyłania do mnie Newslettera o działaniu POIIB oraz informacji o bezpłatnych szkoleniach, zgodnie z polityką prywatności.

Skip to content