Kontakt

Biuro Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Adres:

al. Rzeczypospolitej 4/155
80-369 Gdańsk

Godziny pracy:

poniedziałek:
12:00 – 17:00

wtorek – piątek:
08:00 – 15:00

Sekretariat

58 324 89 77 wew. 6

pom@piib.org.pl

ePuap /POMOIIBGdansk/SkrytkaESP

adres e-doręczeń AE:PL-87769-68943-FHVIE-21

Dział członkowski i Dział szkoleń

Zapisy do Izby, ewidencja członków, zawieszenia/odwieszenia
członkostwa, zaświadczenia, usługi transgraniczne, ubezpieczenie OC

58 324 89 77 wew. 1

58 506 56 74

dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Szkolenia, czasopisma branżowe,
wypłata świadczeń z tytułu zgonu członków Izby/współmałżonków

58 324 89 77 wew. 5

szkolenia@pom.piib.org.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

58 324 89 77 wew. 3

oroz.osd@pom.piib.org.pl

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

czwartek:

08:00 – 09:30

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna (Uprawnienia budowlane)

Egzaminy na uprawnienia budowlane, rzeczoznawcy, specjalizacje techniczno-budowlane

58 324 89 77 wew. 4

58 506 59 75

uprawnienia@pom.piib.org.pl

Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

środa:

12:00 – 13:00

Organizacja wydarzeń Izby, strona POIIB

Organizacja wydarzeń Izby, strona POIIB

58 324 89 77 wew. 7

organizacja@pom.piib.org.pl

Radca prawny

Dyżur radcy prawnego

58 506 59 76

poniedziałek:

15:30 – 17:00

czwartek:

08:00 – 09:30

Przedstawicielstwo Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Słupsku

Adres:

76-200 Słupsk

ul. Garncarska 4

59 840 28 29

slupsk@pom.piib.org.pl

Godziny pracy:

poniedziałek:

09:00 – 17:00

wtorek – piątek:

07:30 – 15:30

Visits: 14575

Skip to content