Rzeczoznawcy budowlani

Zgodnie z paragrafem 10 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy dokonać następujących opłat:

– na rachunek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, al. Rzeczypospolitej 4/155, 80-369 Gdańsk

Nr. 44 1130 1121 8600 0000 0001 3741

Kwota: 1200,00 zł

– na rachunek Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Nr. 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”

Kwota: 10,00 zł

Poniżej przedstawiamy listę rzeczoznawców budowlanych. Członkowie Pomorskiej OIIB, którzy są zainteresowani umieszczeniem swoich danych na stronie internetowej naszej Izby, uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do biura Izby stosownego oświadczenia, które można pobrać z zakładki DRUKI I REGULAMINY.

Visits: 4618

Skip to content