Nasi członkowie w PIIB

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we władzach
i komisjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kadencja 2022-2026. 

 • Krzysztof Jan Wilde  – KRAJOWA RADA PIIB
 • Marek Zackiewicz  – KRAJOWA RADA PIIB
 • Lech Mrowicki – KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
 • Józef Pączek – KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
 • Joanna Małachowska – KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
 • Artur Jażdżewski – KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • Maciej Niedostatkiewicz – CZŁONEK KOMISJI USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
 • Paweł Wilde – CZŁONEK KOMISJI WNIOSKOWEJ
 • Piotr Cychnerski – CZŁONEK KOMISJI PRAWNO- REGULAMINOWEJ
 • Ryszard Kwiatkowski – CZŁONEK KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
 • Paweł Gostański – CZŁONEK KOMISJI DS. PUBLIC RELATIONS PIIB
 • Ryszard Wróbel – CZŁONEK KOMISJI DS. MEDALU HONOROWEGO
 • Adam Mojsiewicz – CZŁONEK KOMISJI DS. BIM
 • Piotr Zimniak – CZŁONEK KOMISJI DS. CYFRYZACJI
 • Marek Zackiewicz – CZŁONEK KOMISJI DS. ETYKI
Skip to content