Pomorska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Aktualności

E- CRUB – zgoda na udostępnianie w wyszukiwarce danych kontaktowych.

Informujemy, że członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane mają możliwość przesyłania na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgód na udostępnianie w wyszukiwarce publicznej e-CRUB ich danych kontaktowych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie: imię lub imiona i nazwisko…

Więcej

Zmiany w cenniku kart Multisport

Szanowni Państwo, informujemy, że wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym (lecz nie wcześniej niż od 01.04.2024 r.) zmianie ulegną ceny kart w Programie MultiSport. Oferta-Cenowa-Programu-MultiSport-dla-POIIB-obowiazujaca-od-kwietnia-2024Pobierz

Więcej

Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 05.02.2024 r.

05.02.2024 r. w biurze POIIB odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, omówił sprawozdanie z działalności Rady POIIB za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Podziękował Przewodniczącym organów statutowych za terminowe przygotowanie i przesłanie do…

Więcej
Składki członkowskie 2024
Składki członkowskie w Pomorskiej OIIB i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2024 będą opłacane za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.
Składki członkowskie 2024
Składki członkowskie w Pomorskiej OIIB i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2024 będą opłacane za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.
Skip to content