Zapomogi losowe

Od 1 października 2021 r., zgodnie z Uchwałą Rady nr 09/R/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. członek/małżonek członka Pomorskiej OIIB może ubiegać się o wypłatę świadczenia na wypadek śmierci członka/małżonka Izby i innych zdarzeń losowych.

Druki do pobrania można znaleźć tutaj.

Visits: 709

Skip to content