Szkolenia POIIB

Szkolenia dla członków POIIB

  1. Szkolenia online dla wszystkich czynnych członków Izb Okręgowych odbywają się poprzez potral PIIB https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
  2. Transmisje on-line (telewizja internetowa) dla wszystkich członków Izb Okręgowych są dostępne na stronie Dolnośląskiej Izby www.tvdoiib.pl

Instrukcja logowania i dostępu do szkoleń realizowanych w POIIB i PIIB

Wszystkich czynnych członków Izby zainteresowanych szkoleniami online organizowanymi przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz wszystkie pozostałe Okręgowe Izby PIIB zachęcamy do zapoznania się z instrukcją logowania i dostępu do szkoleń.

Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku:


Szkolenie online – Konkretnie o posadzkach przemysłowych – aspekty projektowe i wykonawcze

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 15.11.2023 roku od godz. 13.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska – członek Lubuskiej OIIB posiadająca duże doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie: projektowania, nadzorowania i realizacji posadzek przemysłowych.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Warsztaty – Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych w relacjach

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 13.11.2023 r. od godz. 8.00 do 19.11.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr Marzena Jankowska – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR, ekspertka mediowa WSB.

Poniżej materiały do pobrania.


Gdańskie Dni Elektryki – Integracja energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii

Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Gdańsk wspólnie z POIIB zapraszają na konferencję organizowaną dla członków Izby.

Konferencja odbędzie się w dniach 09-10.11.2023 roku na terenie Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły konferencji w linku –  https://gde.sep.gda.pl/

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa bezpośrednio w gdańskim oddziale SEP-u: gde@sep.gda.pl lub tel. 58 301-49-24, 664-727-208.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 09.11.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi Tomasz Jabłoński – Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Nie pracuj w napięciu – ochrona przeciwporażeniowa, bhp na placu budowy, szkodliwe czynniki chemiczne

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.10.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi starszy inspektor pracy Andrzej Radowski – z Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023)

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 23.10.2023 r. od godz. 8.00 do 29.10.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 18.10.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Projektowanie konstrukcji budowlanych w ujęciu Eurokodów

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 06.10.2023 r. od godz. 8.00 do 12.10.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi dr inż. Marek Wesołowski – z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Warsztaty – Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych w relacjach

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 03.10.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr Marzena Jankowska – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR, ekspertka mediowa WSB.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023)

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.09.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Rola inżyniera budownictwa w procesie szacowania nieruchomości

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 25.09.2023 r. od godz. 8.00 do 01.10.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Izabela Osińska – rzeczoznawca majątkowy od 1994 roku, biegła sądowa w zakresie szacowania nieruchomości, absolwentka Politechniki Gdańskiej, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Projektowanie konstrukcji budowlanych w ujęciu Eurokodów

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 20.09.2023 roku od godz. 12.30 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi dr inż. Marek Wesołowski – z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Odpowiedzialność karna inżynierów w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 11.09.2023 r. od godz. 8.00 do 17.09.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi Tomasz Jabłoński – Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone – NOWY TERMIN

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 29.06.2023 roku od godz. 13.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Przemysław Deryło – absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 8 lat związany z technologią stropów sprężonych, współtwórca kanału na YouTube.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne budynków

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 19.06.2023 r. od godz. 8.00 do 25.06.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Omówienie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie ppoż.

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 12.06.2023 r. od godz. 8.00 do 18.06.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel  zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Budowanie siły i odporności psychicznej

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 26.05.2023 r. od godz. 8.00 do 02.06.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr Marzena Jankowska absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR, ekspertka mediowa WSB.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Odpowiedzialność karna inżynierów w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 23.05.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi Tomasz Jabłoński – Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne budynków

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 18.05.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Omówienie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie ochrony ppoż.

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.04.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel  zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Aktualne procedury odbiorowe w zakresie przepisów przeciwpożarowych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 20.04.2023 r. od godz. 8.00 do 26.04.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel  zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Rola inżyniera budownictwa w procesie szacowania nieruchomości

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 14.04.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Izabela Osińska rzeczoznawca majątkowy od 1994 roku, biegła sądowa w zakresie szacowania nieruchomości, absolwentka Politechniki Gdańskiej, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Budowanie siły i odporności psychicznej

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 04.04.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr Marzena Jankowska absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR, ekspertka mediowa WSB.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Aktualne procedury odbiorowe w zakresie przepisów przeciwpożarowych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 31.03.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel  zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Dziennik budowy EDB

Zapraszamy na retransmisję szkolenia online organizowaną dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 24.03.2023 r. od godz. 8.00 do 30.03.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Dziennik budowy EDB

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 10.03.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową – https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Książka obiektu budowlanego c-KOB

Zapraszamy na retransmisję szkolenia online organizowaną dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 27.02.2023 r. od godz. 8.00 do 05.03.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Remonty i naprawy historycznych i współczesnych obiektów budowlanych na wybranych przykładach cz. III

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 14.02.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ – z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Książka obiektu budowlanego c-KOB

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 09.02.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Ocieplenia budynków od strony wewnętrznej – zasady realizacji i przykłady

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 03.02.2023 roku od godz. 12.00 do 14.30.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Paweł Kielar  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Efektywność energetyczna budynków EEB

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.01.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Ochrona obiektów zabytkowych w aspekcie przepisów prawa, oczekiwania a budowlana rzeczywistość – cz. II

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 24.01.2023 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ – z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Jak robić swoje i nie zwariować w niespokojnych czasach

Zapraszamy na retransmisję szkolenia online organizowaną dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 16.01.2023 r. od godz. 8.00 do 22.01.2023 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online

Szkolenie poprowadzi dr Ewa Hartman – Wykładowca MBA i kierownik studiów podyplomowych na
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, certyfkowana trenerka metody Points of You, metody HeartMath, metody MTQ48.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Ochrona obiektów zabytkowych w aspekcie przepisów prawa, oczekiwania a budowlana rzeczywistość

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 16.12.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ – z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Projektowanie systemów detekcji gazów w różnych obiektach i branżach

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 18.11.2022 roku od godz. 11.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr Michał Domin – specjalista systemów detekcji gazów.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Jak robić swoje i nie zwariować w niespokojnych czasach

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 15.11.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi dr Ewa Hartman – Wykładowca MBA i kierownik studiów podyplomowych na
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, certyfkowana trenerka metody Points of You, metody HeartMath, metody MTQ48.

Poniżej materiały do pobrania.


Gdańskie Dni Elektryki – Konferencja elektroenergetyczna

Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Gdańsk wspólnie z POIIB zapraszają na konferencję organizowaną dla członków Izby.

Konferencja odbędzie się w dniach 08-09.11.2022 roku na terenie Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły konferencji w linku –  https://gde.sep.gda.pl/

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa bezpośrednio w gdańskim oddziale SEP-u: gde@sep.gda.pl lub tel. 58 301-49-24.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Bezpiecznie do celu

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 28.10.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi starszy inspektor pracy Andrzej Radowski – z Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.


Szkolenie online – ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 21.10.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Uszkodzenia elewacyjnych tynków ozdobnych – przyczyny i sposób naprawy

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 07.10.2022 roku od godz. 12.00 do 14.30.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Paweł Kielar  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Zmiany Prawa budowlanego w 2022 roku

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 23.09.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Omówienie standardów z zakresu ochrony ppoż. stanowiących podstawy projektowania obiektów i instalacji z nim związanych

Zapraszamy na retransmisję szkolenia online organizowaną dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 27.06.2022 r. od godz. 8.00 do 03.07.2022 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online

Szkolenie poprowadzi st. kpt. mgr inż. poż. Mateusz Pytel – zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Retransmisja szkolenia online – Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez PSP w trybie art. 56 Prawa budowlanego

Zapraszamy na retransmisję szkolenia online organizowaną dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB i będzie aktywne od 20.06.2022 r. od godz. 8.00 do 26.06.2022 r. do godz. 23.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi st. kpt. mgr inż. poż. Mateusz Pytel – zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w ujęciu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.05.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maciej Sikorski – specjalista z Działu Szkoleń i Edukacji Kadr z firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Omówienie aktów wykonawczych (obowiązujących od 01.01.2022 r.) do ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 10.05.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maciej Sikorski – specjalista z Działu Szkoleń i Edukacji Kadr z firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – RODO w praktyce inżyniera budownictwa

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 27.04.2022 roku od godz. 13.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzą Grażyna Kawczyńska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Małgorzata Zgutka – Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Badania diagnostyczne konstrukcji inżynieryjnych i obiektów mostowych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 08.04.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maciej Malinowski – z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Ocieplenia na ocieplenia – czy ponowne ocieplanie systemów ociepleń ma sens?

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 31.03.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Paweł Kielar  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Omówienie standardów z zakresu ochrony ppoż. stanowiących podstawy projektowania obiektów i instalacji z nim związanych

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB  – 22.03.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel – zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Jak wybudować dom jednorodzinny zgodnie z prawem

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 03.03.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Korozja biologiczna systemów ociepleń. Bezciśnieniowe i nieinwazyjne metody renowacji systemów ociepleń

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 24.02.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Paweł Kielar  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez PSP w trybie art. 56 Prawa budowlanego – zgłoszenie zakończenia budowy i zamiar przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB  – 15.02.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel – zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Zmiany Prawa budowlanego od 03.01.22 r. – uproszczone zasady budowy małych jednorodzinnych budynków

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 28.01.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Poniżej materiały do pobrania.


Szkolenie online – Korozja biologiczna wewnątrz budynków (pleśnie, grzyb budowlany). Systemy antypleśniowe.

Zapraszamy na szkolenie online organizowane dla Członków Izby. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko czynni członkowie Izby.

Szkolenie odbędzie się na platformie PIIB – 20.01.2022 roku od godz. 12.00 do 15.00.

Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową –  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Paweł Kielar  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Poniżej materiały do pobrania.

Skip to content