Składki członkowskie

Komunikat o zmianie wysokości składek członkowskich w 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25.06.2022 r. zmianie uległa wysokość składek członkowskich.

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:

  • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (było 29 zł), płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
  • na krajową izbę 8 zł/miesiąc (było 6,00 zł), płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 zł).

Składka na ubezpieczenie OC wynosi 75 zł płatne za cały rok z góry. Składka opłacana jest jednorazowo łącznie ze składką na izbę Krajową.

W związku z powyższym, członkowie Izby, których okres rozliczeniowy obejmuje rok 2023 zobowiązani są opłacić składkę z uwzględnieniem tej zmiany. Osoby, które już opłaciły składki członkowskie zobowiązane są dopłacić różnicę wynikającą z przemnożenia kwoty, o którą wzrosła składka (10 zł/m-c na Izbę Okręgową oraz 2 zł/m-c na Izbę Krajową) przez ilość miesięcy okresu rozliczeniowego, które przypadają na rok 2023.

Komunikat o nowej wysokości składek znajduje się na stronie internetowej PIIB: Portal internetowy PIIB – KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

W przypadku wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

  • telefonicznie: tel. (58) 324-89 77 wew. 1,2 lub (58) 506-59-74 w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

 

Komunikat o wysokości opłat na 2022 r.

  1. Na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) składka okręgowa płatna jednorazowo 348 zł (za 12 m-cy) lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 m-cy).
  2. Na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) ubezpieczenie OC płatne jednorazowo 75 na rok i na Radę Krajową płatne jednorazowo 72 zł na rok – łącznie 147 zł.

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Do członków POIIB wysyłane są druki przelewów (wraz z czasopismem “Inżynier Budownictwa”).

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia przekazów informujemy, że istnieje możliwość wydruku przekazów ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przypominamy również, że zaświadczenia są dostępne tylko w formie elektronicznej

w Portalu PIIB- kliknij tutaj


 

Informacja o szkoleniach uzupełniających

W związku z Uchwałą nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających informujemy, że członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 2a ww. ustawy).

Skip to content