Prenumerata czasopism na rok 2024

Prosimy członków POIIB zainteresowanych ulgową prenumeratą od 01 stycznia 2024 r. o wskazanie jednego z podanych poniżej czasopism naukowo-technicznych do 13 października 2023 r.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opłaci swoim członkom 75% rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo-technicznego. Przy tytułach czasopism podano orientacyjny koszt prenumeraty rocznej.
Cena może wzrosnąć o 10-25%.

Uwaga!
Brak wypełnionej ankiety będzie traktowany jako rezygnacja z możliwości zaprenumerowania czasopisma.

Formularz rejestracyjny

Możesz wybrać jedynie jedno czasopismo
Skip to content