Usługi transgraniczne

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 10 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę nr 23/R/14 w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania odnośnie świadczenia usług transgranicznych. 

Wytyczne z PIIB dotyczące postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych – kliknij tutaj

Lista członków transgranicznych – kliknij tutaj

Prosimy o określenie w oświadczeniu specjalności jakiej dotyczy świadczona na terenie RP usługa transgraniczna:

 1. konstrukcyjno-budowlanej,
 2. inżynieryjnej mostowej,
 3. inżynieryjnej drogowej,
 4. inżynieryjnej kolejowej,
 5. inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 6. inżynieryjnej wyburzeniowej,
 7. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dołączenie informacji:

 • o rodzaju czynności zawodowych, jakie usługodawca zamierza wykonywać (projektant, kierownik budowy, kierownik robót itp.),
 • miejscu oraz przybliżonym terminie rozpoczęcia prac,
 • o nazwie inwestycji.

Visits: 371

Skip to content