PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

1. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (w załączniku).

Skip to content