PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

1. Prawo Budowlane (Dz. U.2020.1333 t.j. ze zm.) https://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97

2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (w załączniku).

Skip to content