Terminy egzaminów w sesji wiosennej – maj 2024 r.

Egzamin pisemny: piątek 24 maja 2024 r.

Egzaminy ustne:

wtorek 28.05.2024 r. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– środa 29.05.2024 r. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– poniedziałek 03.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– wtorek 04.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– środa 05.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– czwartek 06.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– piątek 07.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– sobota 08.06.2024 r. – specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– poniedziałek 10.06.2024 r. – specjalność inżynieryjna mostowa,

– poniedziałek 10.06.2024 r. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,

– wtorek 11.06.2024 r. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,

– środa 12.06.2024 r. – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,

– środa 12.06.2024 r. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

– czwartek 13.06.2024 r. – specjalność inżynieryjna drogowa,

– piątek 14.06.2024 r. – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów,

– piątek 14.06.2024 r. – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych będzie dostępny na stronie internetowej Izby – 27 maja 2024 r. po godzinie 15.00.

Skip to content