Zgłoszenie wniosku o ponowny egzamin – sesja wiosenna 2024 r.

UWAGA:

Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić do egzaminu w sesji majowej 2024 r.

Osoby te muszą złożyć w biurze POIIB (osobiście lub mailowo) wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz formularz osobowy, od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 22 lutego 2024 r. (TERMIN OSTATECZNY), po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB.

Rejestracja możliwa od 6 lutego 2024 r.

Wysokość oraz termin dokonania opłaty zostanie przesłany listownie.

Skip to content