Konkurs fotograficzny dla Członków Izby “Obiekt w obiektywie”

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Fotograficznym ogłasza I edycję konkursu fotograficznego- z życia pomorskiego inżyniera „Obiekt w obiektywie”. Zdjęcia powinny przedstawiać obiekty budowlane (zakończone lub w trakcie budowy). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 fotografii, a uczestnikami mogą być tylko czynni członkowie POIIB.

Ważne informacje:

•    zdjęcia należy dostarczyć do organizatorów w formie elektronicznej wraz z wymaganym oświadczeniem (treść oświadczenia: “Dostarczoną fotografię/ fotografie wykonałem  osobiście. Wykonana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza tajemnicy służbowej. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonej fotografii. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.”)

•    forma wykonywanych fotografii jest dowolna – zdjęcia mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii

•    zdjęcia w postaci cyfrowej mają być w proporcji 4 ; 3 i minimalnej rozdzielczości boku 3000 pixeli

•    prace z oświadczeniem powinny zostać przesłane elektronicznie lub dostarczone pocztą lub osobiście na CD lub pendrive na adres :

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Al. Rzeczypospolitej 4/155
80-369 Gdańsk

mail: pom@piib.org.pl

Termin nadsyłania prac – 30.09.2024 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 30.10.2024 r.

Przewidziane nagrody za najlepsze zdjęcie:

•    I miejsca o wartości 1000 zł,

•    II miejsca o wartości 600 zł,

•    III miejsca o wartości 400 zł

Informujemy, że prace wybranych uczestników zostaną wydane w Kalendarzu.

W dniach 01 – 29.10.2024 odbędzie się konkurs internetowy na fotografię, która uzyska największą liczbę „polubień” (nagroda 600 zł, a zdjęcie ozdobi okładkę kalendarza).

Skip to content