Zmiany w specustawie mieszkaniowej, miejsca parkingowe bez centralnego planowania

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Miejsca parkingowe po nowemu

Miejsca parkingowe bez centralnego planowania! Projekt przewiduje odejście od ustalania minimalnej liczby miejsc postojowych przy inwestycjach mieszkaniowych. Decyzje będą podejmowane na poziomie lokalnym, uwzględniając indywidualne potrzeby danej miejscowości” – zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Decyzje mają podejmować samorządy, podobnie jak było przed 2023 rokiem.

Obecnie dla inwestycji mieszkaniowej minimalna liczba miejsc postojowych wynosi co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Z kolei w przypadku inwestycji zlokalizowanych w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalna liczba miejsc postojowych musi być co najmniej równa liczbie mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji.

Projekt zakłada też zmiany w specustawie mieszkaniowej i rezygnację z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Oznacza to powrót do zasad obowiązujących przed 2023 r.

Zdecydują samorządy

Po zmianach to samorządy mają określać wskaźnik parkingowy.

W uchwałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przyjmowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej, nadal będzie ustalana minimalna liczba miejsc postojowych. Pozostanie także przepis upoważniający radę gminy do określenia w lokalnych standardach urbanistycznych liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej“- wskazuje Ministerstwo.

Link do projektu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12383852

Skip to content