Nowy termin wejścia w życie warunków technicznych

Zmianie uległa data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie

Jedną z głównych zmian jakie wprowadza nowelizacja jest wydłużenie dat wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442). Zmianie uległa data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/474

Visits: 39

Skip to content