Opublikowano jednolity tekst ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 20 lutego 2024 r.

Specustawa drogowa, a tak naprawdę ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa m.in. sposób postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, w tym obowiązki starosty w zakresie wydawania decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Reguluje też zasady nabywania nieruchomości pod budowę dróg oraz naliczania i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Adres internetowy ustawy:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/311

Visits: 23

Skip to content