Nowy wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Od 27 marca 2024 r. będzie obowiązywał nowy wzór formularza o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Wniosków, które zostały złożone na dotychczasowych formularzach i nie zostały rozpatrzone, nie trzeba aktualizować.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Jak wskazano w rozporządzeniu, w przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się dotychczasowe formularze.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem wniosku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000035101.pdf

Visits: 69

Skip to content