Kursy na uprawnienia

Stowarzyszenia PZITB o/Gdańsk, SEP o/Gdańsk i PZITS o/Gdańsk zapraszają na kursy na uprawnienia budowlane. Szczegóły poniżej:

PZITB o/Gdańsk  – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcje budowlane, inżynieryjna drogowa, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna kolejowa, architekci, inżynieryjna hydrotechniczna.

SEP o/Gdańsk – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej.

PZITS o/Gdańsk – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Skip to content