Studia Podyplomowe Hydrotechnika Morska

Hydrotechnika Morska to zdecydowanie branża, która w najbliższych latach będzie wiodła prym w rozwoju gospodarczym Polski. Plany rozwoje Polski w obszarze rozbudowy portów i sektora offshore są bardzo optymistyczne a są wynikiem m.in. zwiększonego zapotrzebowania i uniezależnienia energetycznego. Te plany rozwojowe  są szczegółowo opisane w  „Programie rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” przyjętej przez Radę Ministrów 17 września 2019 roku i są jednocześnie dowodem jak ważnym w rozwoju tego sektora gospodarki będą kompetencje specjalistów budownictwa hydrotechnicznego.

Bardzo się cieszymy, że wyniku m.in. naszej współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska w ramach Rady Konsultacyjnej powstał program studiów Podyplomowych Hydrotechnika Morska a którego inauguracja nastąpi w marcu 2024.

Hydrotechnika Morska to jedyne studia podyplomowe w Polsce, oferujące specjalistyczną wiedzę opartą na praktycznych i realnych przykładach dotyczącą wykonawstwa, projektowania oraz zarządzania inwestycją hydrotechniczną. Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników Politechniki Gdańskiej oraz wybitnych specjalistów pracujących na co dzień w branży budowlanej, posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne podparte silnym i wieloletnim doświadczeniem, odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.

Więcej informacji na temat studiów znajdziecie Państwo :

https://pg.edu.pl/studia-podyplomowe/hydrotechnika-morska

https://wilis.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe/hydrotechnika-morska

Serdecznie polecamy.

Skip to content