Zmiana przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowano szereg zmian w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Stabilizacji cen energii i nośników energii będą sprzyjały dodatkowe propozycje zawarte w projekcie ustawy tj. m.in. liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych.

Skutkiem proponowanych zmian będzie rozszerzenie katalogu celów publicznych (o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Nowym rodzajem celu publicznego ma być budowa, przebudowa i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w szczególności elektrowni wiatrowej wraz z inwestycją towarzyszącą w rozumieniu.

Adres internetowy do projektu ustawy:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustaw-w-celu-wsparcia-odbiorcow-energii-elektrycznej-paliw-gazowych-i-ciepla-oraz-niektorych-innych-ustaw3

Skip to content