Opublikowano rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ma być uchwalony obligatoryjnie dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Na jego uchwalenie gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r.

Nowe rozporządzenie określa charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób:

1)  obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych,

2)  tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,

3)  przygotowania projektu planu ogólnego gminy,

4)  stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych,

5)  dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy,

6)  wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2758

Skip to content