Informacja w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 11 grudnia 2023 r. ukazało się wspólne oświadczenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W oświadczeniu wskazano, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków nie nakłada na Jednostki Samorządu Terytorialnego dodatkowych obowiązków, a w szczególności nie ustanawia żadnych limitów, związanych z koniecznością wykonania i przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji z ogrzewania gospodarstw domowych.

Treść oświadczenia znajduje się pod adresem:

Wspólne oświadczenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-w-sprawie-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow?

Skip to content