Projekty nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska przyjęte przez rząd

Nowe przepisy przewidują m.in., że bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub wody roztopowe zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

8 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw złożone przez ministra klimatu i środowiska, które dotyczą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw rząd chce wspomóc przedsięwzięcia sprzyjające środowisku, prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dotyczy to w szczególności działań w obszarze: adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami.

Ministerstwo jako jedno z najważniejszych rozwiązań wskazuje:

„Bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub wody roztopowe zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki temu osoby fizyczne bez decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia będą mogły zainstalować zbiorniki na deszczówkę do 5m3, a od 5 do 15 m3 wymagane będzie tylko zgłoszenie – to zarówno oszczędność domowych budżetów, czasu, jak i korzyść dla środowiska”.

Czytaj więcej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zm-ustawy-prawo-ochrony-srodowiska-oraz-niektorych-innych-ustaw

Link do procesu legislacyjnego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379855/katalog/13025725#13025725

Skip to content