Stawki opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszono obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. stawki opłat za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłoszono obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Adres internatowy dokumentu:

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1136

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/gugik/w-dzienniku-urzedowym-rzeczypospolitej-polskiej-monitor-polski

Skip to content