W Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zmiana rozporządzenia jest szczególnie istotna dla projektantów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405) 

Zmiana rozporządzenia spowodowała:

  • ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu wyznaczania powierzchni zabudowy budynku;
  • wprowadzenie precyzyjnej regulacji w zakresie wyznaczania powierzchni całkowitej budynku- pomniejsza się ją o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii;
  • nałożenie obowiązku umieszczenia w projekcie technicznym analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych. Są to zmiany dotyczące akustyki, które są związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będzie ona wymagana dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Data wejścia w życie: 01 kwietnia 2024 r.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2405

Visits: 63

Skip to content