Zmiany w warunkach technicznych budynków i ich usytuowania

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne to jedne z najważniejszych przepisów regulujących zasady wznoszenia budynków w kraju. Zdaniem MRiT omawiana nowelizacja rozporządzenia ma uporządkować zasady budowy budynków wielorodzinnych oraz rozwiąże konkretne problemy, które coraz częściej pojawiały się w polskich miastach. 

Ministerstwo jako najważniejsze zmiany wynikające z tej nowelizacji wskazuje

  • większe odległości między blokami na sąsiednich działkach
  • większe odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych
  • mniej „betonozy”- rozwiązanie: konieczność zapewniania na działkach przeznaczonych pod publicznie dostępny plac (ponad 1000 mkw.) co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego
  • racjonalnie zaplanowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (maksymalnie 6% stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z których korzystają osoby z niepełnosprawne w stosunku do wszystkich miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji, będzie mogło być zbliżone do okien budynków)
  • przyjazne place zabaw i miejsca do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • minimum 25 mkw. lokalu użytkowego
  • w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku balkonów na jednej płycie, trzeba będzie zastosować pomiędzy nimi odpowiednią przegrodę. Powinna ona mieć co najmniej 2,2 metrów wysokości (mierzoną od poziomu posadzki) oraz szerokość równą co najmniej szerokości balkonu (a gdy balkon ma szerokość większą niż 2 metrów – przegroda powinna mieć szerokość co najmniej 2 metrów). Przegroda powinna także charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością światła (w zakresie 30-50%).
  • obowiązek stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej 
  • zapewnienie w nowych budynkach użyteczności publicznej (w zależności od rodzaju budynku i jego powierzchni) pomieszczeń dostosowanych osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-waldemar-buda-podpisal-rozporzadzenie

Adres internetowy do rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900

Dokument do pobrania:

Skip to content