Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762)

Ustawa wprowadza szerokie zmiany m.in. w zakresie instalacji hybrydowych OZE, klastrów energii, wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego dla instalacji OZE. Wprowadzono także przepisy aktualizujące rozwój morskiej energetyki wiatrowej. W nowelizacji uwzględniono ponadto nowe rozwiązania zwiększające potencjał przyłączeniowy dla nowych źródeł wytwórczych OZE. Polegają one na umożliwieniu przyłączania więcej niż jednej instalacji odnawialnego źródła energii w jednym miejscu przyłączenia – tzw. cable pooling.

Zmiany w zakresie ustawy Prawo budowlane 

Zmiana polega na podwyższeniu z 50 kW na 150 kW progu mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń fotowoltaicznych, które zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

Zwolnienie to obowiązuje z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Data wejścia w życie: 1.10.2023 r.( w tym nowelizacja ustawy Prawo budowlane) z licznymi wyjątkami określonymi w art. 50

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/klimat/mocne-wsparcie-dla-dalszego-rozwoju-oze

Adres ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001762

Visits: 17

Skip to content