Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wprowadzone zmiany pozwolą łatwiej budować garaże i parkingi oraz usprawnią proces inwestycji dot. systemów fotowoltaicznych.

Najważniejsze rozwiązania:

  • doprecyzowanie sposobu ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • zniesiono wymagania dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która prowadzona jest na małą skalę i pozostaje bez wpływu na środowisko,
  • podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni zabudowy dla przedsięwzięć fotowoltaicznych, które realizowane są na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo, ułatwi i przyspieszy ich realizację.

Wprowadzone zostaną ułatwienia dotyczące budowy garaży oraz małych parkingów w zakresie:

  • podwyższenia progów powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży i parkingów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej lub przemysłowej.

Data wejścia w życie: 13.09.2023 r.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1724

Proces legislacyjny:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (sejm.gov.pl)

Skip to content