Nowy e-Komentarz do Prawa zamówień publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono nową wersję e-komentarza do Prawa zamówień publicznych. Materiał został uzupełniony o aktualne przepisy.

Elektroniczna wersja komentarza ułatwia korzystanie z ustawy oraz umożliwia szybką nawigację pomiędzy poszczególnymi artykułami. Komentarz został uzupełniony o nowe przepisy, których w momencie tworzenia pierwszej wersji nie było jeszcze w porządku prawnym. Jak zapowiada UZP, narzędzie będzie sukcesywnie udoskonalane oraz rozwijane.

Adres internetowy do komentarza:

https://www.gov.pl/web/uzp/ekomentarz–elektroniczna-wersja-komentarza-do-prawa-zamowien-publicznych

Skip to content