Od 11 września uproszczenia w budowie małych biogazowni rolniczych

Celem ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych. W zależności od lokalizacji inwestycji, jej wielkości, podmiotu uprawnionego czy wykorzystywanych substratów, ustawa przewiduje różny poziom uproszczeń.

Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Nowa ustawa zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczające możliwość zbywania biogazowni.

Ustawa zmienia również szereg ustaw związanych z budownictwem, w szczególności w zakresie uproszczenia tego typu inwestycji w procedurach administracyjnych.

Data wejścia w życie: 11.09.2023 r.

(z wyjątkiem art. 14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.)

Adres internetowy ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001597

Czytaj więcej:

Skip to content