Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Do konsultacji trafił projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Projekt przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców.

Wykonawcy będą otrzymywali certyfikaty do wykorzystania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania, że spełniają warunki stawiane przez zamawiających. Dzięki temu nie będą musieli za każdym razem gromadzić i składać szeregu dokumentów. Certyfikaty będą ważne trzy lata.

Certyfikacja oznacza możliwość potwierdzenia przez akredytowane podmioty zdolności i zasobów wykonawców (np. doświadczenia zawodowego, sytuacji finansowej, braku zaległości podatkowych).

Jednym z celów wprowadzenia certyfikacji wykonawców ma być zmniejszenie liczby dokumentów składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Na zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu ustawy Ministerstwo Rozwoju i Technologii czeka do 31 sierpnia br.

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/projekt-ustawy-o-certyfikacji-wykonawcow

Adres internetowy do projektu ustawy:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375154

Visits: 105

Skip to content