Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało pakiet zmian z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

Główne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia obejmują:

  • określenie sposobu uzgadniania przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektów sporządzonych w postaci elektronicznej;
  • określenie wzoru karty uzgodnienia potwierdzającej uzgodnienie projektu sporządzonego w postaci elektronicznej;
  • aktualizację wzoru pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu sporządzonego w postaci papierowej (pieczęci wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność i mogą być stosowane do uzgadniania projektów do dnia 31 grudnia 2028 r.);
  • aktualizację sposobu przesyłania do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o uzgodnieniu projektów – przewidziano do tego celu wykorzystanie ePUAP w przypadku zawiadomień sporządzonych w postaci dokumentu elektronicznego.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1563

Visits: 69

Skip to content