Definicja legalna budowli na potrzeby podatku od nieruchomości jest niezgodna z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny

Obowiązująca definicja legalna „budowli” uniemożliwia podatnikom ustalenie czy należące do nich budowle są objęte podatkiem od nieruchomości czy też nie. Trybunał uznał definicję legalną budowli na potrzeby podatku od nieruchomości za sprzeczną z konstytucją.

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że definicja budowli na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją i zobowiązał ustawodawcę do nowelizacji przepisów.

Trybunał przypomniał, że już dwukrotnie podnosił wątpliwości konstytucyjne dotyczące definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości oraz wskazywał na konieczność jej zmiany. Po raz pierwszy, w wyroku z 13 września 2011 r. o sygn. P 33/09, a po raz drugi w postanowieniu sygnalizacyjnym z 15 grudnia 2020 r. o sygn. S 3/20. Pomimo upływu znacznej ilości czasu, ustawodawca nie dokonał zmian w zaskarżonej regulacji prawnej.

W ocenie Trybunału podstawowy problem konstytucyjny w sprawie dotyczył określenia przedmiotu podatku od nieruchomości w przypadku budowli na podstawie kryteriów niewyrażonych w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zakwestionowany przepis, definiujący pojęcie budowli odsyła do przepisów prawa budowlanego. Trybunał wskazał, że posłużenie się przez ustawodawcę w definicji legalnej budowli, zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ogólnym odesłaniem do „przepisów prawa budowlanego” uniemożliwia podatnikom ustalenie na podstawie samych przepisów ustawy podatkowej czy należące do nich budowle są objęte podatkiem od nieruchomości czy też nie.

TK zobowiązał prawodawcę do zmiany definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w ciągu 18 miesięcy od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.

Adres internetowy wyroku:

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12337-definicja-legalna-budowli-na-potrzeby-podatku-od-nieruchomosci

Komunikat prasowy TK:

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/12338-definicja-legalna-budowli-na-potrzeby-podatku-od-nieruchomosci

Visits: 51

Skip to content