Prezydent podpisał ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego. Firmy będą mogły składać wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych we własność. Dla przedsiębiorstw nie będzie przekształcenia z mocy prawa, ale na wniosek.

Tym razem prawo do przekształcenia mają otrzymać użytkownicy komercyjnych gruntów, czyli m.in. właściciele biurowców, galerii handlowych, usług.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że zasadą nie będzie przekształcenie z mocy prawa, jak przy reformie na gruntach mieszkaniowych, ale na wniosek.  

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

  • przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • osób fizycznych np. właścicieli garaży,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
  • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej informacji znajduję się :

Ustawy podpisane przez Prezydenta \ Aktualności \ Wydarzenia \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany w PCC i użytkowaniu wieczystym – pakiet przepisów z podpisem Prezydenta – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content