Koniec stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r.

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady sprzed covidu - wracają m.in. obowiązkowe kontrole na budowie oraz przetargi w zamówieniach publicznych.

Od 1 lipca 2023 r. przestaną obowiązywać szczególne rozwiązania wprowadzone do polskiego porządku prawnego, przewidziane w tzw. ustawach covidowych.

Przykładowe skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, są następujące:

  • po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego, wrócą obowiązkowe kontrole na budowach. Przestanie obowiązywać przepis covidowy, dzięki któremu nie stosowało się art. 55 prawa budowlanego, zgodnie z którym powiatowy nadzór budowlany powinien przeprowadzać obowiązkowe kontrole przed zakończeniem budowy,
  • zostanie przywrócony obowiązek realizacji wstępnych oraz okresowych badań pracowników. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego należy podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu,
  • na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, niewykonanych w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy i pracownicy będą mieli 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego,
  • zamówienia publiczne będą udzielane już w oparciu o prawo zamówień publicznych, wrócą więc m.in. przetargi.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rpp/koniec-stanu-zagrozenia-epidemicznego

Adres rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001118/O/D20231118.pdf?fbclid=IwAR1HdQgQ_5Rymp4IzGzPHEspPIQOKzj4DDN9wfzC3oXBH1bLmJ-BEC0nuYI

Autor: Agata Grad

Skip to content