Już w maju nowy numer kwartalnika „Pomorski Inżynier”

Zapraszamy do lektury  najnowszego wydania kwartalnika „Pomorski inżynier” (PI 2/2023), który ukaże się w maju br. (w wersji elektronicznej)

W wydaniu tym opublikowane są następujące artykuły:

 • NIEDOKOŃCZONY REMONT ZABYTKOWEGO MOSTU NAD WISŁĄ’’  (str. 3 – 5) artykuł-wywiad z mgr inż. Maciejem Malinowskim,  starszym wykładowcą w Katedrze Konstrukcji Inżynierskich, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Remont zabytkowego XIX wiecznego mostu drogowego nad Wisłą rozpoczął się w lipcu 2015 roku. Chociaż w pierwotnym założeniu most miał być odbudowany w formie nowoczesnej, z jednoczesnym zachowaniem elementów historycznych, to ostatecznie zwyciężył wariant historyczny. Pierwszy etap prac skupił się na remoncie trzech zabytkowych przęseł (od strony Lisewa) z 1857 roku.  Odnowiono także dwie z czterech zachowanych wież. Drugi etap remontu zakłada wymianę dwóch przęseł nad nurtem Wisły, budowę nowego przyczółka od strony Tczewa oraz wymianę drugiego filaru zabytkowego mostu przez Wisłę. Więcej o historii mostu oraz trwających z przerwami pracach remontowych można dowiedzieć się z artykułu.
 • OBWODNICA METROPILITALNA TRÓJMIASTA I TRASA EKSPRESOWA S6 (str. 6 – 7) artykuł-wywiad z Piotrem Michalskim, rzecznikiem prasowym GDDKiA Oddział w Gdańsku. Trwa realizacja kluczowych dla Pomorza inwestycji drogowych. W grudniu 2022 roku został oddany do użytku 42 kilometrowy odcinek  drogi ekspresowej S6. W granicach województwa pomorskiego realizowane są kolejne odcinki tej trasy, a także inne duże inwestycje drogowe, w tym budowa drugiej jezdni obwodnicy Słupska, która zostanie oddana do ruchu w 2025 roku oraz budowa drugiej obwodnicy Trójmiasta tzw. Obwodnicy Metropolitalnej (OMT), którą także pojedziemy w 2025 roku.
 • HUMANITARNE DZIEDZICTWO GDAŃSKA (str. 8 – 11) artykuł-wywiad z mgr inż.  Iwoną Kopanią , zastępcą dyrektora Hevelianum oraz z mgr Michałem Ślubowskim, specjalistą ds. naukowych w zakresie dziedzictwa kulturowego Hevelianum. Zespół poszpitalny pod Górą Gradową w Gdańsku, z niezwykłą raczej mało znaną historią doczekał się rewitalizacji. Prowadzone prace związane są z przywróceniem dawnej postaci tych zabytkowych obiektów będących w złym stanie technicznym oraz  z wykonaniem nowego zagospodarowania ich otoczenia. Zespół poszpitalny stanie się kolejnym  atrakcyjnym miejscem na mapie Gdańska.  Po zakończeniu rewitalizacji budynki będą pełniły nowe funkcje. Powstaną między innymi  księgarnio-kawiarnia z miejscem na organizację kameralnych spotkań, punkt informacyjny o ofercie Hevelianum, miejsca noclegowe oraz pracownia przyrodnika przeznaczona do edukacji młodzieży.  Pracownia będzie wyposażona w  przestrzeń warsztatową, w której znajdą się m. in. pokazowe ule z żywymi pszczołami, ule historyczne, hotel dla owadów, a wokół powstanie ogród ziołowy nawiązujący do pierwotnej funkcji szpitalnej kompleksu, który będzie pełnił funkcje rekreacyjną.
 • ŻELBET POMORSKI’’, cz.1 (str. 12 -14) artykuł-wywiad z mgr inż. Romualdem Gorlewiczem, projektantem branży konstrukcyjnej, wiceprezesem w Biurze ‘’MSE’’ sp. z o.o. Wykorzystanie żelbetu do wznoszenia różnych budowli i obiektów zarówno w Europie , jak też na ziemiach obecnej Polski, w tym na Pomorzu  nastąpiło pod koniec XIX i na początku XX wieku. Początkowo do budowy obiektów i budowli  zaczęto stosować beton wzmocniony siatkami, prętami i strzemionami. W miarę upływu czasu udoskonalono nową technologię związaną ze stosowaniem żelbetu w budownictwie.
 • DROGA KRÓLEWSKA DO WPÓŁCZESNOŚCI’’, cz. 2 (str. 15 – 17) artykuł-wywiad z mgr inż. arch. Grzegorzem Sulikowskim, byłym Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Droga Królewska jest najsłynniejszą trasą turystyczną Gdańska. Główne Miasto od XIV wieku było centrum życia społecznego i gospodarczego Gdańska. Do dzisiaj jest kształtowana infrastruktura komunalna ul. Długiej i Długiego Targu. Co i kiedy powstało oraz którzy polscy królowie odwiedzili Gdańsk i mieszkali  podczas swojego pobytu w kamienicach istniejących wzdłuż ulicy Długiej i Długiego można się dowiedzieć z 2 części artykułu.
 • „HALA OLIVIA, CZYLI FUNKCJONALNY BRUTALIZM EPOKI PRL’’ (str. 18 – 19) artykuł-wywiad z prof. dr hab. inż. arch. Jakubem Szczepańskim, prodziekanem ds. nauki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Hala widowiskowo-sportowa Olivia, jest pierwszą halą powstałą na Pomorzu z lodowiskiem. Obiekt ten, kiedy powstawał był nowatorskim projektem architektonicznym, przypominającym łódź mierzącą się z falami morskimi. Jest jednym z najbardziej rozpoznawanych obiektów w Polsce. Hala została oddana do użytku w grudniu 1972 roku, po 7 latach budowy. W obiekcie tym mogą odbywać się imprezy z udziałem  5500 osób. W czasie 50 lat użytkowania, przeprowadzono w tym obiekcie szereg prac remontowych. W grudniu 2007 roku z powodu groźby zawalenia się dachu, halę zamknięto. Remont generalny tego dachu trwał do roku 2010 r. W wyniku przeprowadzonych w minionym okresie  remontów, obiekt odzyskał pierwotny wygląd z początku lat 70-tych.
 • „BIORÓŻNORODNOŚĆ ZAGROŻONA’’ cz. 1 (str. 20 – 21) artykuł dr Barbary Pietrzak z Wydziału ‘’Artes Liberales’’ Uniwersytetu Warszawskiego. W wyniku działań człowieka nasza planeta stoi w obliczu przyspieszonego wymierania gatunków. Bioróżnorodność, to żywa tkanka Ziemi, tworzona przez sieć powiązań organizmów ją oplatających , współtworząca panujące na niej warunki. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i znaczenia bioróżnorodności. W dwóch kolejnych wydaniach PI zostaną poruszone zagadnienia odpowiadające między innymi  na pytania – co zagraża bioróżnorodności oraz jakie rozwiązania sztuki budowlanej mogą spowolnić te niebezpieczne procesy?
 • „WYSYCHAJĄCE ŻUŁAWY’’ (str. 22 – 23) artykuł-wywiad z dr. nauk o Ziemi ze specjalnością hydrologia Pawłem Przygrodzkim,  dyrektorem Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w IMGW–PIB. Żuławy Wiślane to wyjątkowa kraina położona w delcie Wisły, z żyznymi glebami, polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami. To dzieło przyrody i efekt wielowiekowej walki człowieka z niszczycielskim żywiołem wodnym. Około 30% łącznej powierzchni Żuław, która wynosi około 1700 km2, położona jest poniżej poziomu morza. Kraina ta była przez wieki narażona na występowanie częstych powodzi. Ich ujarzmienie było możliwe dzięki budowie zabezpieczeń hydrotechnicznych. Opanowano wielkie powodzie, ale narażono tereny Żuław na nadmierne przesuszenie , spowodowane wzrostem średniej rocznej  temperatury powietrza i zmianą charakteru opadów atmosferycznych.
 • NOWE PRAWO BUDOWLANE’’ cz. 12 (str. 24) komentarz  inż. Krzysztofa Użarowskiego, wieloletniego wykładowcy szkoleń organizowanych przez POIIB. Przedmiotem komentarza są zmiany wprowadzone w nowym Prawie Budowlanym. Przedmiotem artykułu jest omówienie kwestii związanych z prowadzeniem ‘’Dziennika Budowy’’, który stanowi jeden z podstawowych elementów dokumentacji budowy.
 • POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT PRZY ZABYTKU. CZY KIEDY WYGASNIE, A ROBOTY DALEJ SIĘ TOCZA , ZAWSZE NALEŻY SIĘ LICZYĆ  Z KARĄ PIENIĘŻNĄ ?’’ (str. 25) komentarz mec. Piotra Zielińskiego. Przedmiotem komentarza jest rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w  sprawie możliwości nałożenia kary pieniężnej przez właściwego konserwatora  zabytków za prowadzenie robót na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku upływu terminu ważności wydanego przez ten organ pozwolenia i kontynuacji robót budowlanych  przez inwestora.  Rozstrzygnięcie to ma niezwykle istotne  znaczenie dla uczestników  procesu inwestycyjnego.
 • OC INŻYNIERA BUDOWNICTWA W SYTUACJI WYPADKU NA BUDOWIE’’ (str. 26 – 27) komentarz Marii Tomaszewskiej -Pestki z Agencji Wyłącznej Ergo-Hestii. Przedmiotem komentarza jest rola Ergo Hestii jako ubezpieczyciela inżynierów budownictwa, w przypadku powstania wypadku na budowie, za który mogą być odpowiedzialni kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.
 • NOWE WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ’’ (str. 28) wywiad z dr inż. Jackiem Szmaglińskim, adiunktem na  Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska z Politechniki Gdańskiej. W artykule zostały zapowiedziane istotne zmiany wynikające z nowych wytycznych projektowania infrastruktury tramwajowej, które są obecnie procedowane w celu ich wydania.
Skip to content