Konkurs na najlepszą pracę dyplomową VI edycja

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2022.

Konkurs organizowany jest już po raz szósty przy wsparciu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jako partnera organizacyjnego – pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. W latach 2020-2022 organizacja konkursu była czasowo wstrzymana ze względu na sytuacje zagrożenia epidemiologicznego.    

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

– konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),

– inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),

– instalacje sanitarne,

– instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby, absolwentów Wydziałów ILiŚ, ETI oraz EiA Politechniki Gdańskiej, prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf, preferowana wersja elektroniczna) w Dziekanacie swojego Wydziału do dnia 12 maja 2023r.

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 9000 członków POIIB.

Sekretarz Kapituły Konkursu

członek Rady POIIB

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

prof. Politechniki Gdańskiej

Skip to content