Szkolenie KSD, KROZ, OSD I OROZ

W dniach 10-12 maja br. w Gdańsku odbyło się szkolenie KSD, KROZ oraz OSD i OROZ z całej Polski. Gospodarzem szkolenia, w którym uczestniczyło ok. 90 osób, była Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W dniu 10 maja przybyłych do Gdańska przedstawicieli struktur sądowych oraz rzeczników przywitał Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Wilde. Obecny był również Z-ca Przewodniczącego Rady Marek Zackiewicz.

Szkolenie, zorganizowane przez Przewodniczącego KSD Mariana Zdunka oraz Koordynatora Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dariusza Walaska, poprowadzili Radcy Prawni Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa- mec. Jolanta Szewczyk oraz mec. Krzysztof Zając.

Tematyką szkolenia była interpretacja wprowadzonych i planowanych zmian do Prawa Budowlanego. W szkoleniu poruszono również bardzo ważny aspekt rozpatrywania spraw oraz orzekania w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa z uwagi na nowe składy sędziów i rzeczników po wyborach dokonanych w roku ubiegłym.

Pomorska OIIB w czasie wolnym od szkolenia zorganizowało zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Poza zwiedzaniem przedstawiciele muzeum zapoznali uczestników z historią budowy tego obiektu, jak również przedstawiono plany związane z budową Muzeum Westerplatte. Dla inżynierów budownictwa miejsce to wzbudziło ogromne zainteresowanie. Dodatkowo zorganizowano również zwiedzanie zabytkowej części Gdańska.

Profesjonalny poziom szkolenia oraz organizacja ze strony POIIB została bardzo wysoko oceniona przez jego uczestników oraz przedstawicieli PIIB.

Skip to content