Wydmy Lubiatowskie – wiosna z trekkingiem – wycieczka  dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Zespół ds. Integracji zaprasza na spotkanie integracyjne na Wydmy Lubiatowskie  w celu popularyzacji wycieczek krajoznawczych pieszych
i aktywności fizycznej.

Informacje organizacyjne

Termin wycieczki: 01 kwietnia 2023 r.

Miejsce zbiórki (postoju autokaru): Gdańsk, Oliwa, Sopot, Gdynia od godziny 7:00

Opis wycieczki:

Czas realizacji: wraz z przejazdem autokarem: max. 8 godzin

przerwa na obiad / obiadokolację na zakończenie wycieczki 1,5 godziny (w/g menu, na własny koszt).

Trasa liniowa przez bardzo ciekawe Wydmy Lubiatowskie, w tym: przejście przez pasmo Wydmy Lubiatowskiej, odnalezienie rzeki Bezimiennej, przejście wzdłuż meandrów przebijającej się przez ruchome piaski rzeki, dzikie wydmy, przejście przez zalesioną wydmę wzdłuż Rezerwatu Przyrody Babnica

Trasa: 12 km (w tym po wydmie i ruchomych piaskach plaży) – podczas wycieczki przewidziane są przerwy na odpoczynek.
Opieka dwóch przewodników.

Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy slupsk@pom.piib.org.pl i do wiadomości na adres pawel.wilde@gmail.com do dnia 06.03.2023 r. 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w autobusie (50 miejsc), prosimy nie odkładać zgłoszeń na ostatnią chwilę.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, Zespół ds. Integracji dokona kwalifikacji uczestników i prześle mailowo uczestnikom potwierdzenie o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w wycieczce.

Wpłata wpisowego w wysokości 30 PLN przez członka POIIB będzie potwierdzeniem udziału. Po wpłaceniu wpisowego, członek POIIB zostanie wpisany na listę ostateczną uczestników wycieczki.

Organizator pokrywa koszty dojazdu, przewodników i ubezpieczenia NNW uczestników.

Na zakończenie przewidziany jest 1,5 godzinny postój w restauracji na obiad (na własny koszt.)

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

Szczegółowych  informacji udziela p. Paweł Wilde – tel. kom 603 333 413

W załączeniu Oświadczenie uczestnika wycieczki.

Visits: 1258

Skip to content