Już w marcu nowy numer kwartalnika „Pomorski inżynier”

Zapraszamy do lektury  najnowszego wydania kwartalnika „Pomorski inżynier” (PI 1/2023), które ukaże się w marcu br. (w wersji elektronicznej)

W wydaniu tym opublikowane są następujące artykuły:

 • „Przygotowany przez nas projekt jest bardzo dojrzały” (str. 3 – 5) artykuł -wywiad z Maciejem Krzesińskim Dyrektorem ds. Handlowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia SA , Kierownikiem Projektu Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, który przedstawił dotychczasowe działania związane z przygotowaniem tej niezwykłej inwestycji do realizacji. Budowa Portu Zewnętrznego umożliwi wpływanie do Portu Gdynia największych kontenerowców na świecie. W artykule zostały zamieszczone wizualizacje przyszłego Portu Zewnętrznego w Gdyni.
 • „Żywy Pomnik II Rzeczypospolitej” (str. 6 – 9) artykuł-wywiad z dr arch. Anną Orchowską -Smolińską, konserwatorką zabytków i adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej , która przedstawiła historię powstania Portu Gdynia oraz historię jego funkcjonowania w latach 20 i 30 XX wieku. W artykule są również publikowane fotografie z tamtych lat.
 • „Przebudowa Długiego Pobrzeża w Gdańsk” (str. 10 -11) artykuł-wywiad z Katarzyną Jaskułą Zastępcą Dyrektora ds. projektów liniowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, na temat tej szczególnej inwestycji, realizowanej w obszarze historycznym znajdującym się w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pod nadzorem archeologicznym i w uzgodnieniu z Urzędem Morskim w Gdyni. W efekcie wykonania tej inwestycji Długie Pobrzeże otrzyma na odcinku od Zielonego Mostu do Bramy Straganiarskiej spójniejszy i ładniejszy wygląd.
 • „Bez koparek i łopat” (str. 12) artykuł-wywiad przeprowadzony z Piotrem Korczakiem Prezesem Gdańskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych’’. W artykule tym została przedstawiona bezwykopowa metoda renowacji uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku, przeprowadzona w obecności uczestników sympozjum zorganizowanego przez ww. Zrzeszenie.
 • „Energia a rozwój gospodarki” (str. 13 – 15) artykuł wywiad z prof. dr hab. inż. Waldemarem Kamratem, specjalistą ds. energetyki kompleksowej. Zdecydowana większość ekspertów wskazała na konieczność dokonania transformacji systemu energetycznego, w tym budowy niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz eliminowania paliw stałych z ciepłownictwa indywidualnego.
 • „Edukacja a betonoza” (str. 16 – 17) artykuł-wywiad z prof. dr hab. inż. Romanem Cieślińskim Kierownikiem Zakładu Hydrologicznego Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wobec coraz częściej występujących realnych zagrożeń związanych z suszą hydrologiczną, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań technicznych, zarówno w skali mikro , jak też w skali makro, gwarantujących możliwość zatrzymywania wody w miejscu występowania opadów.
 • „Duma Królewskiego Gdańska” (str. 18 – 21) artykuł-wywiad z Grzegorzem Sulikowskim, byłym Miejskim Konserwatorem Zabytków. Gdańsk na początku XVII wieku, miał ponad 70 tys. mieszkańców i był najbogatszym polskim miastem. Stąd każda wizyta króla polskiego była dla gdańszczan okazją do wyrażenia wdzięczności za liczne przyznane miastu przywileje.
 • „Torpedownia” (str. 22 – 23) artykuł-wywiad z Arkadiuszem Woźniakowskim właścicielem firmy Casamata, który specjalizuje się w fortyfikacjach XX i XXI wieku i który odsłania tajemnice tej jedynej w Polsce budowli, powstałej w czasie II wojny światowej, na terenach okupowanej Polski. Obiekt ten został w 1942 roku przekazany lotnictwu wojskowemu (Luftwaffe), w którym testowano torpedy lotnicze zrzucane z samolotów.
 • „Błąd inżyniera – kto może zgłaszać roszczenia?” (str. 24) komentarz Marii Tomaszewskiej-Pestki z Agencji Wyłącznej Ergo Hestii. W artykule zawarte są wskazówki dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, które ponoszą odpowiedzialność cywilną wobec wszystkich osób, które zostały poszkodowane jej działaniami lub zaniechaniami
 • „Nowe Prawo Budowlane, cz. 11” (str. 25) komentarz Krzysztofa Użarowskiego wieloletniego wykładowcy szkoleń organizowanych przez Pomorską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa. W artykule jest komentarz do kolejnych zmian Prawa Budowlanego, które wejdą w życie 28.04.2023 r.
 • „Kompetencje Konserwatora Zabytków w związku z prowadzeniem robot budowlanych przy zabytku” (str. 26) komentarz mecenasa Piotra Zielińskiego. W artykule zostały omówione kwestie związane z uprawnieniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku realizacji robót budowlanych w obiekcie zabytkowym.
 • Zapowiedź„Nowych wytycznych projektowania infrastruktury transportu tramwajowego” (str. 27). Jest to zapowiedź ukazania się „Nowych Wytycznych”, które zastąpią dotychczasowe przestarzałe i nieprzystające do współczesnych oczekiwań „Wytyczne projektowania , budowy i utrzymania torów tramwajowych” z 1983 roku.
 • Komunikat – w sprawie „Karty MULTISPORTU dla członków POIIB” (str. 27)
 • „Wyspa Estyjska w kształcie elipsy” (str. 28) artykuł-wywiad z Barbarą Olczyk , zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Morskim w Gdyni. Artykuł poświęcony jest sztucznej Wyspie wybudowanej na Zalewie Wiślanym w ramach inwestycji pn. „Przekop Mierzei Wiślanej”, która jest podzielona na 2 kwatery przeznaczone do zapełnienia urobkiem uzyskanym podczas budowy toru wodnego oraz w przyszłości podczas cyklicznego wykonywania robót podczyszczeniowych toru wodnego, z określeniem docelowego zagospodarowania Wyspy.
Skip to content