PITY ZA ROK 2022

Informujemy, że PITy za rok 2022 są do odbioru w biurze Izby w pokoju nr 5 w godzinach pracy biura do dnia 24.02.2023. Po tej dacie nieodebrane PITy zostaną przesłane drogą pocztową.

Skip to content