Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 30 listopada 2022 r. opublikował pakiet przykładowych klauzul, które można stosować do określenia zasad waloryzacji kontraktów budowlanych.

Dokument ma na celu przedstawienie różnych mechanizmów waloryzacji, co zdaniem UZP powinno przyczynić się do ułatwienia konstruowania klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego.

Pierwsza klauzula oparta jest o jeden wskaźnik waloryzacji – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten ma charakter przykładowy, zamawiający może opracować klauzulę wykorzystującą inny wskaźnik, który będzie adekwatny do planowanej inwestycji.

Jak wskazuje komunikat UZP pojawiła się również druga klauzula, która bazuje na tzw. koszyku waloryzacyjnym i polega na tym, że waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźniki produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych, wynagrodzenia oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a także dane wskazane w tabeli Koszyk Waloryzacyjny.

UZP do tego załączył również plik z koszykami waloryzacji dla sieci oświetleniowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, hydrotechniki, dróg, obiektów mostowych oraz budynków. 

Tekst dokumentu znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-waloryzacyjne-dla-sektora-budownictwa

Autor: Agata Grad

Visits: 220

Skip to content