Kursy na uprawnienia budowlane

 • PZITB o/Gdańsk  – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcje budowlane, inżynieryjna drogowa, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna kolejowa, architekci, inżynieryjna hydrotechniczna.

  Więcej informacji…

  • PZITS o/Gdańsk – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Więcej informacji…

  • SEP o/Gdańsk – zaprasza na kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej.

  Więcej informacji…

  Skip to content