Prenumerata czasopism w 2023 r.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dofinansuje swoim członkom 75% rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo-technicznego.

Prosimy członków POIIB zainteresowanych ulgową prenumeratą o przesłanie wypełnionej ankiety pocztą lub e-mailem do 7 października 2022 r. na adres:

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155

e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Skip to content