Aktualizacja danych

Jeżeli zmieniły się Państwa dane:

  • adres zamieszkania lub do korespondencji,
  • adres e-mail bądź numer telefonu

to należy zalogować się na Portalu PIIB i w zakładce „Wnioski” wypełnić elektroniczny wniosek o zmianę adresu zamieszkania i/lub wniosek o zmianę adresu do korespondencji.

Jeżeli mają Państwo problemy z zalogowaniem, prosimy o kontakt z działem członkowskim:

tel. 58 324-89-77 wew. 1, e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Visits: 85

Skip to content