Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Szkoła Głównej Służby Pożarniczej zaprasza na nowe w ofercie kierunki studiów podyplomowych: „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”, „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” i „Inżynieria pożarowa budynków i budowli”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod linkiem: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=30418 oraz w załącznikach.

Visits: 34

Skip to content