Komunikat o zmianie wysokości składek członkowskich w roku 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25.06.2022 r. zmianie uległa wysokość składek członkowskich.

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
– na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (było 29 zł), płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
– na krajową izbę 8 zł/miesiąc (było 6,00 zł), płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 zł).

Składka na ubezpieczenie OC wynosi 75 zł płatne za cały rok z góry. Składka opłacana jest jednorazowo łącznie ze składką na izbę Krajową.

W związku z powyższym, członkowie Izby, których okres rozliczeniowy obejmuje rok 2023 zobowiązani są opłacić składkę z uwzględnieniem tej zmiany. Osoby, które już opłaciły składki członkowskie zobowiązane są dopłacić różnicę wynikającą z przemnożenia kwoty, o którą wzrosła składka (10 zł/m-c na Izbę Okręgową oraz 2 zł/m-c na Izbę Krajową) przez ilość miesięcy okresu rozliczeniowego, które przypadają na rok 2023.

Komunikat o nowej wysokości składek znajduje się na stronie internetowej PIIB: Portal internetowy PIIB – KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

W przypadku wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

  • telefonicznie: tel. (58) 324-89 77 wew. 1,2 lub (58) 506-59-74 w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Visits: 93

Skip to content