Kalkulator Kosztów Projektowych (KKP) i Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB)

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa osiągnęła cel na rok 2023, tworząc dwie aplikacje: Kalkulator Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB). Te nowoczesne narzędzia zostały opracowane z myślą o wsparciu inżynierów projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego w ich codziennej pracy. Zapraszamy do korzystania z Kalkulatora Kosztów Projektowych (KKP) i dołączenia do grona inżynierów wspieranych przez strategię #NowoczesnyInżynier!

Zaloguj się do Portalu PIIB i kliknij w ikonę:

“Kalkulator kosztów: projektowanie i nadzór”

“Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy”

Obejrzyj krótką video prezentację na YouTube.

Szczegóły w poniższych linkach:

Portal internetowy PIIB – Kalkulator Kosztów Projektowych (KKP)

Portal internetowy PIIB – Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB)

Skip to content